Как да изградим добри бизнес отношения​

Клиентите и добрите бизнес отношения са ключово важни за всяка фирма. Стабилните отношения с другите хора – бизнес партньори, служители и клиенти – трябва да се основават на взаимно уважение и доверие.

Как да изградите успешни бизнес отношения?

– Предлагайте помощ или услуги, без да очаквате нещо в замяна.

– Бъдете активни и постоянни в създаването на контакти.

– Интересувайте се и запомнете нещо персонално за хората, с които правите бизнес.

– Отговаряйте своевременно на съобщения.

– Избягвайте клюките, не говорете зад гърба на хората.

– Не закъснявайте за срещи.

– Бъдете коректни.

– Не спорете дълго кой е прав.

– Научете се да казвате „не”.

Как да запазите дългосрочни отношения с клиентите?

1.Дръжте ги в течение, като актуализирате и напомняте за проекти и въпроси. Редовните обаждания и срещи с тях трябва да бъдат за вас водещ приоритет.

2.Бъдете полезен ресурс, предлагайте повече стойност, за да зависят клиентите в по-голяма степен от вас.

3.Бъдете честни, всяко едно подвеждане или манипулация може да навреди на репутацията ви.

4.Спазвайте винаги сроковете си, защото клиентите предпочитат бизнес, на който могат да се доверят.

Развитието във взаимоотношенията с клиентите е гаранция за повторен бизнес и референции.

Как да създадете успешно бизнес партньорство?

Въпреки че бизнес партньорствата са образувани по желание, малко от тях оцеляват във времето.

Съвети за успешно партниране:

– Предварително уточняване на ясна визия за бъдещето.

Това са повечето аспекти на бизнеса – управление, разширяване, продукти и услуги. Ако останат неясноти, това може да създаде по-нататъшни проблеми.

– Определяне на истинския шеф.

Обикновено успешните партньорства са комбинация от двама – творец и добър организатор. Дори партньорите да са повече, добре е предварително да се определи кой ще бъде лидерът. Това ще спести много спорове, време и пари.

– Предварителна уговорка за опериране с приходите и разходите.

Темата „пари” е важна, защото може да се стигне до недоволство от някой партньор по-късно, което може да бъде фатално за фирмата.

– Допълващи умения.

Винаги единият партньор трябва да бъде по-енергичен и да задвижи бизнеса.

– Насърчаване и мотивиране.

Общата цел за успех трябва да ангажира и всички сътрудници е нужно да се насърчават един друг, а не да се конкурират.

– Добра комуникация между съдружниците.

Успешните отношения между бизнес партньорите трябва да се основават на добра комуникация още от самото начало. Ако се чувстват комфортно един с друг, искрени са помежду си и имат еднаква ценностна система, това ще се отрази благоприятно за успеха на съвместния им бизнес.

Добрите отношения и доверието са катализатори за всеки вид отношения. А изграждането на здрави бизнес отношения е знак за висока фирмена култура.