Към изкуствения интелект – позитивно, но внимателно​

С всеки изминал ден се приближаваме все повече към времето, в което хора и машини ще живеят в по-тясна симбиоза. Изкуственият интелект е клон от компютърната наука, която се занимава с автоматизиране на интелигентното поведение. Терминът „изкуствен интелект” се използва, за да се опишат системите, чиято цел е да използват машини, за да подражават и симулират човешка интелигентност и съответно поведение.

С какво е полезен изкуственият интелект?

Изкуственият интелект вече е заел своето място в различни области, като скритите му възможности са много и се откриват постепенно. Машини вече пишат книги, създават музика, рисуват картини, има вероятност да изместят манекените в модните ревюта и какво ли още не.

Ползите от изкуствения интелект са свързани най-вече с механизми като:

– откриване, идентифициране и класификация на обекти и лица върху снимки и видеоклипове;

– откриване на манипулации в снимки;

– чатботове при обслужване на клиенти;

– анализ на мнения за прогнозиране на избори в политиката, маркетинга и др.;

– проверка на граматиката и правописа на програмата Word;

– разпознаване на миризми в помощ на химията, медицината, както и в производството на синтетични парфюми;

– помощ в битката срещу ерозията и отмиването на пясъка;

– разработки в медицината като нови ваксини, лекарства и др.

Крие ли опасности изкуственият интелект?

Бил Гейтс призовава за повече внимание в развитието на изкуствения интелект. Като пример посочва ядрената енергия и ядрените оръжия, които са полезни за хората, но същевременно и опасни.

Говорейки за еволюцията на изкуствения интелект, водещи световни учени с тревога отбелязват, че машините заменят постепенно мислещия човек и влиянието им ще бъде огромно за в бъдеще. Те посочват следните основни рискове за хората:

– изчезване на работни места с преминаването към автоматизация;

– изкуственият интелект може да бъде програмиран да направи нещо опасно;

– разпространение на информация за манипулация на общественото мнение;

– вмешателство в частния живот чрез камерите, поставени почти навсякъде;

– несъответствие между нашите цели и целите на машината;

– дискриминация, т.е. използване на събрани от машините данни срещу нас.

Все пак основна заплаха за много хора е евентуалната безработица, защото възможностите на изкуствения интелект надхвърлят човешките. Истината е обаче, че изкуственият интелект може да заеме 75 млн. работни места до 2025г., но в същия период според Световния икономически форум ще бъдат отворени нови 133 млрд. работни места.

Твърди се още, че производителността ще бъде повишена, а производствените разходи – намалени. Ще има ръст на търсенето на кадри, можещи да създават, развиват и обучават изкуствен интелект.

Изкуственият интелект и неговите възможности не просто ще направят ежедневието ни по-леко, но са и ключови за справяне с проблеми като климата и рака например. Според изпълнителния директор на Google Сундар Пичай изкуственият интелект не отстъпва по значение и величина на откриването на електричеството.